تنها ۱۰ درصد دندانپزشکان، ۵۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می‌دهند، که این نشان از توزیع نامناسب این قشر دارد.

فعالیت ۱۰ درصد دندانپزشکان برای ۵۴ درصد جمعیت کشور
کلانشهر:دکتر مصطفی طاهری نماینده مجلس  با بیان این مطلب، گفت: در خصوص ظرفیت دندانپزشکی دو نقطه ضعف در کشور داریم؛ اول تعداد دندانپزشک نسبت به جمعیت کشور است و دوم توزیع دندانپزشکان است.
وی افزود: حدود ۶۵ درصد دندانپزشکان کشور تنها در تهران مستقر هستند و این مشکل حل نمی‌شود مگر با افزایش ظرفیت دندانپزشکی.

طاهری گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد؛ دانشکده‌های دندانپزشکی بین دو تا دو نیم برابر ظرفیت فعلی توان جذب دانشجو برای رشته دندانپزشکی دارند.
این نماینده مجلس افزود: در مجلس به شدت پیگیر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم و تا محقق شدن این موضوع قضیه را لحظه به لحظه پیگیری می‌کنیم تا هم در دفترچه و هم در عمل افزایش ظرفیت‌ها محقق شود.