مجلس شورای اسلامی این هفته روز‌های یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی خواهد داشت و قرار است فردا در نشست علنی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، به بررسی گذاشته شود.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، فردا بررسی می‌شود
کلانشهر: ادامه رسیدگی به گزارش برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تغییر سال مالی ۱۴۰۱، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیر عامل نیز دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه خواهد بود.
ادامه رسیدگی به شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی تخصصی، بررسی لایحه عضویت ایران در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان؛ بررسی لایحه تصویب مقابله نامه، حل تشکل و مذاکره دسته جمعی؛ لایحه اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، لایحه موافقتنامه بین ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی از دیگر دستورکار‌های این هفته جلسات علنی مجلس شورای اسلامی است.
همچنین قرار است در این هفته گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت و گزارش کمیسیون امنیت ملی، در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمان ارتش و گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) قرائت شود.
لایحه اصلاح قانون به کار گیری سلاح توسط مامورین نیروی‌های مسلح در موارد ضروری و گزارش کمیسیون تحقیقات و فناوری در مورد تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش نیز از دیگر دستور کارهای مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی این هفته بیان شده است.

نظر شما:

security code