فاطمه حسین پورچایخانسری یک واحد ساختمان به همراه ۶۷۵ متر مربع زمین در منطقه واجارگاه روسر به شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اهدا کرد

زن رودسری برای خدمات درمانی زمین و ساختمان اهدا کرد
کلانشهر:به گزارش وب دا ، فاطمه حسین پورچایخانسری- خَیر سلامت از اهالی شهرستان رودسر، یک واحد ساختمان به همراه یک قطعه زمین به مساحت ۶۷۵مترمربع و به ارزش تقریبی ۴میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان درمنطقه شهر واجارگاه به شبکه بهداشت ودرمان رودسراهداء کرد.

این ساختمان و زمین اهدایی، برای توسعه خدمات حوزه بهداشت و درمان، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.