رئیس شورای تامین دام کشور با تاکید بر اینکه با توجه با افزایش عرضه، قیمت دام زنده برای عید قربان افزایش نخواهد داشت، افزود: با توجه به نوع دام، قیمت ها عرضه در میادین از هر کیلوگرم ۳۰ تا ۷۶ هزار تومان است.

دام عید قربان در بازار چند؟/ پوریان: هر سال افزایش قیمت داشتیم، اما امسال نداریم
کلانشهر :هر ساله در آستانه عید قربان با افزایش تقاضا بازار دام زنده داغ می شود و دامداران و عشایر فرصت را غنیمت شمرده و اقدام به عرضه دام های خود برای بهره‌مندی از این بازار می کنند.

اما، امسال بازار دام عید قربان متفاوت تر از سال های گذشته است، به گفته کارشناسان؛ به نظر می رسد بازار عید قربان امسال انتظار دامداران و عشایر را برای بهره مندی از یک بازار پر رونق و داغ برآورده نکند.

منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور، دلیل عدم رونق بازار دام عید قربان امسال را در ابتدا، افزایش عرضه دام توسط دامداران و عشایر و بعد از آن، شرایط نامساعد اقتصادی مردم عنوان کرد.

وی گفت: گرما، منابع آبی محدود و گرانی خوراک دام موجب شده است دامداران و عشایر برای عید قربان امسال، دام بیشتری به میادین برای عرضه بیاورند.

به گفته پوریان؛ در این شرایط افزایش قیمت دام که معمولا در بازار عید قربان شاهد آن بودیم، امسال اتفاق نخواهد افتاد.

وی تصریح کرد: دامداران در این بازار تنها می توانند بخشی از دام های مازادشان که توان نگهداری آن را ندارند به فروش برسانند.

پوریان قیمت حال حاضر هر کیلوگرم بره نر چاق کشتاری در میادین را ۷۲ تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلوگرم نر بز چاق ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان، هر کیلوگرم نر بز لاغر ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان، هر کیلوگرم قوچ جوان چاق ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان و هر کیلوگرم قوچ جوان لاغر ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: همچنین هر کیلوگرم پیر میش چاق با قیمت ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان، هر کیلوگرم پیر میش لاغر ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان، هر کیلوگرم میش جوان چاق ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان و هر کیلوگرم میش جوان لاغر ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان عرضه می شود.

پوریان قیمت هر کیلوگرم بزغاله ماده چاق را ۶۰ تا ۶۵، هر کیلوگرم بزغاله ماده لاغر را ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان، بزغاله نر چاق را ۷۰ تا ۷۵ تومان و بزغاله نر لاغر را ۶۰ تا ۶۵ تومان عنوان کرد.

وی اضافه کرد: بز ماده چاق نیز هر کیلوگرم ۶۰ تا ۶۸ هزار تومان، بز ماده لاغر ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان است.

رئیس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم بره نر لاغر ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان است، اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم گوساله نر پرواری در میادین به طور متوسط ۷۶ هزار تومان است.