حدود ۲۵ هزار نفر از افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن در گیلان نام نویسی کرده اند شرایط خانه دار شدن در این طرح را دارند.

نام نویسی بیش از ۱۰۷ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن در گیلان
کلانشهر: معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی گیلان گفت: بیش از ۱۰۷ هزار شهروند گیلانی تاکنون در طرح نهضت ملی مسکن نام نویسی کرده اند که حدود ۶۰ هزار نفر، واجد شرایط اولیه اند و پس از پالایش نهایی حدود ۲۵ هزار نفر برای دریافت مسکن واجد شرایط تشخیص داده شده‌اند.

حسین کشاورز با اشاره به آغاز نام نویسی دوباره در این طرح برای شهروندان منجیل و رستم آباد ، افزود: شهروندان این ۲ شهر تا پایان تیر برای نام نویسی مهلت دارند.

وی با بیان اینکه زمین مورد نیاز برای ساخت خانه در طرح نهضت ملی مسکن در برخی شهر‌های گیلان تامین و آغاز شده، افزود: برای گیلان سهمیه ساخت ٩٢ هزار واحد مسکن ملی در نظر گرفته شده است.