جلسه هماهنگی صدور شناسنامه و مراحل فرزندخواندگی فرزندان بی‌سرپرست و بدسرپرست با حضور مسئولین قضائی و برخی مدیران سازمان بهزیستی تشکیل شد.

کاهش زمان رسیدگی به درخواست فرزندخواندگی/ ضرورت تسریع در صدور شناسنامه کودکان بی‌سرپرست
کلانشهر:در این نشست، سعید بابایی مدیر کل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، فاطمه ارزانیان معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران، مدیران، معاونان اجتماعی و مسئولان حقوقی سه شهرستان شمیرانات، تهران و ری حضور داشتند. 

عباس قادری سرپرست مجتمع قضائی ویژه امور حسبی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، موسویان دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۵ تهران، ناصر عباس زاده رئیس شعبه ۴۹ دادگاه خانواده و نوروزیان رئیس شعبه ۴۵ دادگاه خانواده هم حاضر بودند. 

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران در این جلسه با تبیین جایگاه قانونی در حوزه سرپرستی و فرزندخواندگی بیان داشت: برابر تکالیف و اختیارات قانونی ولایت برخی از اعضای جامعه به سازمان بهزیستی سپرده شده است که این نهاد مدنی نهایت اهتمام خود را برای ایفای درست این نقش در جامعه به کار گرفته است. 

فاطمه ارزانیان ادامه داد: برگزاری چنین نشست تعاملی در راستای عمل صحیح به وظایف قانونی است که قانونگذار برای بهزیستی تعریف کرده است. 

مدیرکل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی نیز در این جلسه ضمن تشکر از برپایی چنین نشستی با بیان حساس و مهم بودن موضوع فرزندخواندگی اظهار داشت: زمان در تمامی ابعاد این موضوع باید به حداقل برسد. 

سعید بابایی در ادامه خاطرنشان کرد: صدور شناسنامه سبب جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی است که مستقیم به فرزندان بی‌سرپرست و بد سرپرست وارد می‌شود. 

سرپرست مجتمع قضائی ویژه امور حسبی تهران ضمن بیان همکاری تمام قد با سازمان بهزیستی اذعان داشت: جایگاه مهم بهزیستی از نظر قانونی در تمام مراحل صدور شناسنامه و فرزندخواندگی بسیار مشهود است. 

قاضی قادری در ادامه، مفاد قانونی دستورالعمل و قانون فرزندخواندگی و صدور شناسنامه را قرائت و به تک تک سوالات به همراه راه حل‌های قانونی پاسخ داد.