عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بازنگری هرچه سریع‌تر سهمیه‌های کنکور در ۴ دهه گذشته است.

۲۶ سهمیه کنکور باز طراحی خواهند شد/ سهمیه‌ها بر چه اساس خواهند بود؟

کلانشهر: محمدحسین ساعی گفت: حدود ۲۶ نوع سهمیه برای ورود به دانشگاه داریم که شورای عالی انقلاب فرهنگی به سرعت در حال بازطراحی آنها است.

به گفته عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، طی سال‌های گذشته هیچ کدام از سهمیه‌های کنکور منظم نشده بودند و همه آن‌ها که در ۴۰ سال گذشته به صورت اقتضایی تصویب شده بودند در فرایندی به صورت یکپارچه شکل خواهند گرفت.

 

او گفت: بخش مهمی از بازنگری سهمیه‌های کنکور مربوط به طبقات جامعه است که باید به خود فرد اختصاص یابد. یکی از ایده هایمان این است که دانش آموزان را بر اساس دهک‌ها دسته بندی کنیم و متناسب با آن‌ها سهم قبولی در دانشگاه‌ها را ایجاد کنیم.