از ابتدای فصل رها سازی بچه ماهیان خاویاری تا کنون ۹۰۰ هزار قطعه بچه ماهی خاویاری در رودخانه سپیدرود رها سازی شد.

پایان رها سازی بچه ماهیان خاویاری در گیلان
کلانشهر:سرپرست شیلات گیلان امروز گفت: از اواسط خرداد ماه رها سازی ماهیان خاویاری در سپیدرود آغاز شد و تا امروز ۹۰۰ هزار قطعه بچه ماهی خاویاری رها سازی شده است.
حمیدرضا تقی نصیری با اشاره به اینکه سپید رود تنها رودخانه مناسب برای ماهیان خاویاری در گیلان است افزود: گیلان یک مرکز تکثیر ماهیان خاویاری دارد و شیلات استان چند سالی است که با هدف بازسازی ذخایر دریای خزر و حمایت از این گونه در حال انقراض انواع ماهیان خاویاری را تکثیر و در رودخانه‌های استان رها سازی می‌کند.
ماهی استخوانی و خاویاری در دریای خزر با کیفیت‌ترین و مرغوب‌ترین ماهیان خاویاری در جهان هستند که می‌توانند در رشد اقتصادی استان موثر باشند.
رها سازی ماهیان خاویاری از نیمه خرداد ماه در گیلان آغاز شد و رها سازی ماهیان استخوانی در رودخانه‌های منتهی به کاسپین تا پایان مرداد ادامه دارد.