مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام سه شنبه ۲۸ تیر

کلانشهر: ۳۴ مرکز واکسیناسیون در رشت و خمام آماده تزریق واکسن های سینوفارم، برکت، اسپایکوژن، پاستوکووک، رازی، فخرا و نورا هستند: