معاون بهداشت وزارت بهداشت از جزای حبس و ابطال پروانه برای پزشکان مشوق اجرای تست غربالگری جنین خبر داد.

حبس و ابطال پروانه در انتظار پزشکان مشوق اجرای تست غربالگری جنین
کلانشهر:کمال حیدری، معاون وزیر بهداشت با ابلاغ نامه‌ای به تمامی دانشگاه‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور از مجازات حبس و ابطال پروانه برای پزشکان مشوق اجرای تست غربالگری جنین خبر داد.