مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام پنجشنبه ۳۰ تیر

کلانشهر: ۳۴ مرکز واکسیناسیون در رشت و خمام آماده تزریق واکسن های سینوفارم، برکت، اسپایکوژن، پاستوکووک، رازی، فخرا و نورا هستند:

نظر شما:

security code