مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام جمعه ۳۱ تیر

کلانشهر: چهار مرکز در شهرستان های رشت و خمام آماده تزریق واکسن های سینوفارم، برکت، پاستوکووک، کووپارس، اسپایکوژن، فخرا و نورا هستند.