رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: پیشرفت روند هوشمندسازی نانوایی های گیلان ۷۰ درصد است و باید تسریع یابد.

پیشرفت ۷۰ درصدی هوشمندسازی نانوایی های گیلان
کلانشهر:صالح محمدی  به پیشرفت ۷۰ درصدی روند هوشمندسازی نانوایی های این استان، اظهار کرد: نمایندگانی  متشکل از دستگاه های مرتبط  جهت نصب دستگاه های کارتخوان حضور یابند تا در روند اجرایی عملیات  هوشمندسازی تسریع به عمل آید.

وی با بیان اینکه حدود ۳۰۰۰ دستگاه کارتخوان در سطح نانوایی های این استان نصب شده افزود: برای نانوایی هایی که به شکل مجمتع پخت می کنند و یک کارتخوان پاسخگوی نیازشان نیست برنامه ریزیها انجام شده که به یک کارت خوان دیگر مجهز شوند.

محمدی از نانوایان امین و منصف که به رعایت اصول و موازین توزیع و پخت و ساعات کار می پردازند قدردانی کرد و ادامه داد: طی گشت های مشترک از  ۱۰۵ نانوایی امین در سطح استان تقدیر شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: از ۲۳۸۸ نانوایی در سطح استان، ۳۰۵ مورد تخلف گزارش شده که ضمن تشکیل پرونده جهت رسیدگی به مراجع قانونی ارسال شده است.

نظر شما:

security code