افرادی که نسبت به شیوه اعمال مالیات بر خانه خالی معترض هستند، حداکثر تا پایان مردادماه ۱۴۰۱ فرصت دارند تا برای ثبت اعتراض اقدام کنند.

 معترضان به شیوه اعمال مالیات بر خانه خالی بخوانند
کلانشهر:سازمان امور مالیاتی اعلام کرد کسانی که به نحوه اعمال مالیات بر خانه خالی اعتراض دارند می‌توانند به سایت سازمان امورمالیاتی و حساب کاربری خود مراجعه کرده و درخواست اعتراض خود را ثبت کنند.
افرادی که برای آنها پیامک مالیات بر خانه خالی ارسال شده است، حداکثر تا پایان مردادماه ۱۴۰۱ فرصت دارند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات یا ثبت اعتراض اقدام کنند.

نظر شما:

security code