معاون امور زنان ریاست جمهوری درباره مسائل مربوط به گشت ارشاد در جامعه توضیح داد.

 اصلا گشت ارشاد نداریم؛ اینها پلیس امنیت اجتماعی است/فقط ۱۰درصد برخوردها مربوط به بی‌حجابی و برهنگی است
کلانشهر:انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده گفت: شاید ۱۰ درصد از مواردی که نیروی انتظامی برخورد می‌کند، درباره مسأله پوشش است. آن هم درباره بی‌حجابی و برهنگی است. وگرنه اکثر برخوردهای نیروی انتظامی با مسأله سرقت، زورگیری مواد مخدر و ... مواردی است که واقعا ضامن امنیت ماست مربوط می شود.

وی ادامه داد: ممکن است ضابطین خطاهایی هم انجام دهند و طبق دستوری که به آنها داده شده، عمل نکنند اما مواردی که پیش آمد، حتما در جریان هستید که مواخذه شدند. کسانی که خارج از ضابطه عمل کردند و عذرخواهی شد از کسی که به گونه ای کرامت او پایمال شد. باید توجه داشت که جایگاه پلیس امنیت ما باید حفظ شود. چون اقتدار آنها باعث می شود خانم ها با امنیت تردد کرده و مردم حس آرامش کنند.

خزعلی یادآور شد: با خطاها باید برخورد کرد، اصلاح شود و در جلسه امروز درباره همه اینها صحبت کرد، آموزش های کافی داده شود تا مسائل قانونی در قالب فرهنگ جا بیفتد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در ادامه در واکنش به گفته مجری درباره خطاهایی که از طرف گشت های امنیت اخلاقی رخ می دهد و خستگی را به تن همگان می گذارد، تصریح کرد: بسیاری از این موارد بزرگ‌نمایی است و خارج از آن چیزی که بوده مطرح می شود و در شبکه های اجتماعی بد القا می کنند.

وی در پایان گفت: ما اصلا گشت ارشاد نداریم؛ اینها پلیس امنیت اجتماعی است که به همه مسائلی که خلاف قانون باشد یا جرم باشد می پردازد و ممکن است از جمله آنها به برهنگی بپردازند که آن هم در قانون جرم است.