اعضای بدن دو مرد ۶۴ ساله کوچصفهانی و ۴۳ ساله رشتی به ۴ نفر در رشت پیوند زده شد.

اعضای بدن دو مرد کوچصفهانی و رشتی به ۴ نفر اهدا شد

کلانشهر: مسئول بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : اهدای عضو ابوالقاسم خباز بلسبنه ، ۶۴ ساله اهل کوچصفهان و مهدی بلوکی ، ۴۳ ساله اهل رشت که به ترتیب در اثر سکته مغزی و سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بودند، جان ۴ بیمار نیازمند را نجات داد.

دکتر سیامک ریماز با اشاره به اهدای کبد مرد کوچصفهانی و کبد و ۲ کلیه مرد ۴۳ ساله رشتی به فاصله یک روز در رشت، افزود: خانم ۳۳ ساله و آقای ۵۵ ساله پیوند کبد و همچنین خانم‌های ۵۲ ساله و ۵۰ ساله پیوند کلیه شدند.

 

 

از ابتدای امسال تاکنون، اعضای بدن ۱۱ نفر در گیلان اهدا شده است.