مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام جمعه ۷ مرداد + مراکز شیفت عصر

کلانشهر: ۴ مرکز واکسیناسیون در رشت و خمام آماده تزریق واکسن های سینوفارم، برکت، اسپایکوژن، پاستوکووک، رازی، فخرا و نورا هستند:

 

نظر شما:

security code