رای جالب یک قاضی در رودبار درباره حمل و نگهداری مشروبات الکلی توسط زرتشتیان

کلانشهر: امین الدین شرفی ماسوله، دادرس شعبه ۱۰۲ کیفری دو شهرستان رودبار، رأیی مبنی بر عدم جرم بودن حمل و نگهداری مشروبات الکلی جهت مصرف شخصی نسبت به زرتشتیان صادر کرد.

این قاضی متهم زرتشتی خود را تبرئه و در راستای اعمال ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، حکم بر استرداد مشروبات مکشوفه به متهم صادر کرد.

نظر شما:

security code