مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام سه شنبه ۱۱ مرداد + اضافه شدن مرکز شیفت شب

کلانشهر: ۳۵ مرکز واکسیناسیون در رشت و خمام آماده تزریق واکسن های سینوفارم، برکت، اسپایکوژن، پاستوکووک، رازی، فخرا و نورا هستند:

نظر شما:

security code