۳۴ روز از برکناری شهردار رشت گذشت؛

آقایان شورا! بعد از آنهمه عجله، چه خبر از انتخاب شهردار کاربَلدتان؟


۱۴۰۱/۰۵/۲۰ - ۱۳:۰۷ | کد خبر: ۲۴۶۳۷ چاپ

اختصاصی کلانشهر: اعضای شورای شهر رشت هجدهم تیرماه و فقط هشت ماه بعد از آغاز به کار امیرحسین علوی به عنوان شهردار رشت او را این سمت برکنار کردند.

این عجله برای برکناری البته از همان ماه نخست انتخاب علوی از سوی مهدی نوری هریس، محمد حسین واثق کارگرنیا، علیرضا تاج شهرستانی، مسعود عباس‌نژاد و حسن کریمی کرنق کلید خورد و نرسیده به ماه سوم، برنامه استیضاح و برکناری علوی با طرح سوال‌های عجیب کلید خورد. در نهایت آن‌ها بعد از چند بار تحت فشار قرار دادن علوی و طرح سوالاتی که حتی یک مدیر دو سال بعد از آغاز به کارش امکان پاسخگویی به آن‌ها را ندارد با شعبده بازی عجیب نادر حسینی و گردش صدوهشتاددرجه ای او، شهردار رشت را اواسط تیرماه برکنار کردند تا برای چندمین بار طی سالهای گذشته شهرداری رشت با سرپرست اداره شود. 

همه می‌دانند که در سیستم مدیریتی ایران سرپرست یعنی گذران امور و حالت موقت تا چند هفته بعد جانشین او انتخاب شود.

تا اینجای کار برای شهروندان روشن شده است که اعضای شورای شهر رشت که از آذرماه سال هزاروچهارصد و حدود چهار هفته بعد از انتخاب علوی انتقادات تند خود را از او آغاز کرده بودند و تا قبل از تیرماه چند بار نقشه برکناری نامبرده را عملیاتی کردند تنها ایده‌ای که در سر داشتند فقط برکناری علوی و شاید حال‌گیری از او بود و با گذشت بیش از یک ماه هنوز خبری از انتخاب جایگزین او نیست تا همچنان دود این لجبازی‌های کودکانه مانند دودهه اخیر به چشم رشت و ساکنانش برود.

 

گزارش: فاطمه صابری

تدوین: علیرضا آریا

گوینده: مریم حسینی