38 روز بعد از برکناری شهردار رشت؛

شورای شهر برای انتخاب شهردار رشت فراخوان داد


۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۱۶:۰۸ | کد خبر: ۲۴۸۳۱ چاپ

از تمامی افرادی که دارای توانمندی و تجربه در عرصه مدیریت شهری هستند و داوطلب سـمت شـهردار رشت با شرایط ذکر شده در آئین نامه اجرائی (مصوب ۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳ه مورخ ۴/۱۰/۹۷ هیئت وزیران) می باشند دعوت بعمل می آید رزومه و برنامه های پیشنهادی خود را اعلام کنند.

شورای شهر برای انتخاب شهردار رشت فراخوان داد
کلانشهر:با گذشت ۳۸ روز از برکناری سیدامیرحسین علوی، شورای اسلامی رشت برای انتخاب شهردار این شهر فراخوان عمومی منتشر کرد.

در این فراخوان آمده است: از تمامی افرادی که دارای توانمندی و تجربه در عرصه مدیریت شهری هستند و داوطلب سـمت شـهردار رشت با شرایط ذکر شده در آئین نامه اجرائی (مصوب ۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳ه مورخ ۴/۱۰/۹۷ هیئت وزیران) می باشند دعوت بعمل می آید رزومه و برنامه های پیشنهادی خود را اعلام کنند.

در این فراخوان بیان شده است: علاقمندان از روز سه شنبه تا پایان وقت اداری هشتم شهریور می توانند رزومه خود را به دبیرخانه شورای اسلامی شهر رشت در خیابان سعدی، کوچه شهید فرقان بین تحویل یا به آدرس پست الکترونیکی http://mailto:rashtshora@mail.ir ارسال کنند. 

در این فراخوان، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حداقل ٣٠ سال سن تمام، انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دائم در زمان صلح برای مردان(غیرپزشکی) و داشتن اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی و نداشتن محکومیت کیفری موثر، عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و دخانیات، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبـط ، داشتن حداقل ٩ سال سـابـقـه مدیریت میانـی از شرایط انتخاب شهردار عنوان شد ضمن اینکه برخورداری سابقه مدیریت در شهرداری های هم تراز  در اولویت انتخاب بیان شده است.

سیدامیرحسین علوی شهردار پیشین رشت ١٨ تیرماه امسال با هشت رای اعضای شورای اسلامی این شهر برکنار شد و سیدمجتبی خدمت بین دانا به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب گردید.

رشت دارای حدود ٧٠٠ هزار نفر جمعیت ثابت است که در طول روز به یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر می رشد، این شهر دارای ١١ عضو شورای اسلامی است.