معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: از بازه زمانی ۱۰ شهریور تا ۳۱ شهریور عملیات انتقال کتاب‌ها از منطقه به مدارس اجرایی می‌شود و با توجه به برنامه ریزی‌ها و زمانبندی که مدارس انجام می‌دهند، از ۱۵ شهریور تا اول مهر کتاب‌های درسی سال تحصیلی جدید را در اختیار دانش آموزان قرار خواهند گرفت.

چاپ ۱۴۷ میلیون کتاب درسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
کلانشهر:معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: ۹۵ درصد دانش آموزان میان پایه عملیات ثبت سفارش کتاب‌های درسی را انجام داده اند و مابقی هنوز برای ثبت نام خود اقدام نکرده اند.

محمد علوی تبار گفت: تا به امروز حدود ۱۲ میلیون دانش آموز معادل ۷۵ درصد جامعه آماری و تحصیلی کشور عملیات ثبت سفارش کتاب‌های درسی را انجام دادند و در حدود ۱۴۷ میلیون جلد کتاب درسی هم در مراحل نهایی چاپ قرار دارد که به زودی کار چاپ آن‌ها نیز به اتمام خواهد رسید.

او گفت: ۹۵ درصد دانش آموزان میان پایه عملیات ثبت سفارش کتاب‌های درسی را انجام دادند و مابقی هنوز برای ثبت نام خود اقدام نکرده اند.

علوی تبار افزود: در پایه‌های ورودی اول، هفتم و دهم، دانش آموزان تا به امروز تنها ۲۵ درصد عملیات ثبت سفارش خود را انجام داده اند و متاسفانه ۷۵ درصد دانش آموزان در این مقاطع برای ثبت سفارش کتاب درسی سال تحصیلی جدید اقدام نکرده اند.

به گفته او کلیه دانش آموزان چه میان پایه و چه دانش آموزان پایه‌های ورودی در صورت تغییر محل تحصیل، پایه و یا رشته تحصیلی تا ۳۱ شهریور امکان اصلاح اطلاعات ثبت نامی خود را دارند.

او درباره ۲ شیوه ثبت سفارش کتب درسی برای دانش آموزان گفت: سال‌های گذشته نیز شیوه ثبت نام به همین شکل بود و مشکل خاصی وجود نداشت هم ثبت نام انفرادی و هم شیوه ثبت نام گروهی وجود داشت. ثبت نام فردی و گروهی هیچ تداخلی در ثبت سفارش و توضیح کتب درسی ایجاد نمی‌کند.

او افزود: هم دانش آموزانی که به صورت انفردی و هم دانش اموزانی که به صورت گروهی عملیات ثبت سفارش کتب درسی را انجام داده اند کتاب‌های درسی خود را در مدارس تحویل می‌گیرند.

او ادامه داد: از بازه زمانی ۱۰ شهریور تا ۳۱ شهریور عملیات انتقال کتاب‌ها از منطقه به مدارس اجرایی می‌شود و با توجه به برنامه ریزی‌ها و زمانبندی که مدارس انجام می‌دهند، از ۱۵ شهریور تا اول مهر کتاب‌های درسی سال تحصیلی جدید را در اختیار دانش آموزان قرار خواهند گرفت.

او درباره تمدید دوباره ثبت نام کتب درسی گفت: باید ببینیم ثبت نام تا بازه ۱۰ شهریور به چه صورتی انجام می‌شود. اگر این امر کامل انجام شود خیر، اما در برخی از استان‌ها ثبت نام انجام نشده باشد امکان تمدید آن‌ها وجود دارد.