دوستداران این غزل سرای بزرگ ایران چند درختچه ارغوان که محبوب این شاعر بود را هم در اطراف مزارش قرار داده‌اند که طی روزهای آینده با طراحی مناسب در کنار خانه ابدی «سایه» کاشته شود.

مردم رشت دیشب «سایه» را تنها نگذاشتند/تصاویر
اختصاصی کلانشهر :دوستداران امیر هوشنگ ابتهاج شاعر بزرگ معاصر که صبح روز شنبه پنجم شهریورماه در باغ محتشم رشت به خاک سپرده شد(بیشتر بخوانید) ساعاتی از دیشب را کنار مزار او سپری کردند.

این دوستداران شعر و ادبیات در کنار مزار این شاعر که با گذشت چند دهه در خاک مادری‌اش به خواب ابدی فرو رفته با روشن کردن شمع اشعار «سایه» را زمزمه کردند.
دوستداران این غزل سرای بزرگ ایران چند درختچه ارغوان که محبوب این شاعر بود را هم در اطراف مزارش قرار داده‌اند که طی روزهای آینده با طراحی مناسب در کنار خانه ابدی «سایه» کاشته شود. بین دوستداران این شاعر «ارغوان» به جزئی جدایی ناپذیر از «سایه» تبدیل شده است.

موضوعی که هنگام طراحی مزار این شاعر هم باید مورد توجه قرار بگیرد.بویزه آنکه سایه در باغی قدیمی آرمیده و در اطرافش درختانی با بیش از یکصد سال سر به آسمان می‌سایند و ارغوان و ارغوان‌های او هم می‌توانند کنار درختان باغ محتشم رشت سر افراشته کنند.
مزار سایه شب (1).jpegمزار سایه شب (4).jpegمزار سایه شب (5).jpegمزار سایه شب (2).jpeg