اعضای بدن کودک  ساله ، اهل استان البرز ، به 3 بیمار نیازمند در رشت اهدا شد.

اهدای اعضای بدن کودک ۹ ساله‌ی مسافر که در دریای کاسپین غرق شده بود

کلانشهر: مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: محمدسام آقایاری ۹ ساله و اهل کرج که به همراه خانواده اش برای مسافرت به گیلان آمده بود، بر اثر غرق شدن در دریای کاسپین، دچار مرگ مغزی شد.

دکتر سیامک ریماز افزود: کلیه های این کودک در رشت به یک خانم ۲۱ ساله و آقای ۵۱ ساله در بیمارستان رازی رشت پیوند زده شد.

 

کبد این کودک هم برای پیوند به یک بیمار نیازمند به بیمارستان بوعلی شیراز ارسال شد.

از ابتدای امسال تاکنون، اعضای بدن ۱۶ نفر در گیلان اهدا شده است.