توئیت میرسلیم شائبه گران شدن قیمت بنزین را مطرح کرد.

بنزین گران می شود؟ /ماجرای توئیت عجیب یک نماینده
کلانشهر:مصطفی میرسلیم نماینده تهران توئیتی درباره احتمال سهمیه بندی کردن سوخت و گرانی آن منتشر کرد.

مصطفی میرسلیم

نظر شما:

security code