پرستاران شرکتی می‌گویند: انتظار داریم اولین برنامه‌ی مجلس بعد از پایان تعطیلات، تصویب طرح ساماندهی باشد.

درخواست پرستاران شرکتی: اولین برنامه مجلس در مهرماه «تصویب طرح ساماندهی» باشد
کلانشهر:«امنیت شغلی پرستاران بدون تبدیل وضعیت فراهم نمی‌شود» محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار) با تاکید بر این مساله می‌گوید: تنها راهکاری که می‌تواند ظلم و بی‌عدالتی در حق پرستاران غیررسمی دولت را از میان بردارد و تا حدودی به برابری مزدی پرستاران بینجامد، تبدیل وضعیت شرکتی‌ها از طریق تصویب طرح ساماندهی‌ست.

او معتقد است؛ باید تمام پرستاران شرکتی و نیروهای غیررسمی کادر درمان که در بیمارستان‌های زیرمجموعه‌ی دانشگاه‌های علوم پزشکی کار می‌کنند، تبدیل وضعیت و رسمی شوند و تعدد قراردادها در حوزه‌ی درمان از میان برداشته شود.

به گفته‌ی دبیرکل خانه‌ی پرستار، برای رسیدن به این منظور هیچ راهی به جز تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیست؛ وزارت بهداشت و زیرمجموعه‌های آن نیز در گستره‌ی این طرح قرار می‌گیرند و باید تمام شرکت‌های پیمانکاری حذف و نیروها تبدیل وضعیت شوند البته به این شرط که مجلس تن به تصویب این طرح بدهد؛ پیش از آنکه خیلی دیر شود و قبل از آنکه طرح را جرح و تعدیل کنند یا از محتوا تهی سازند.

 

«پیش از آنکه خیلی دیر شود»؛ همان خواسته‌ای است که پرستاران شرکتی سراسر کشور با جدیت خطاب به نمایندگان مجلس مطرح می‌کنند؛ محمدی یک پرستار شرکتی‌ست که به گفته‌ی خودش ماه‌هاست در انتظار تصویب طرح ساماندهی‌ست.

او می‌گوید: نمایندگان مجلس قبل از بررسی و تصویب طرح ساماندهی که هزاران خانواده‌ی سراسر کشور چشم انتظار آن هستند به تعطیلات رفته‌اند؛ انتظار داریم لااقل در مهرماه بعد از خاتمه‌ی این تعطیلات، طرح ساماندهی اولین طرحی باشد که در صحن علنی مطرح می‌شود.

این پرستار این خواسته را خطاب به رئیس مجلس شورا مطرح می‌کند: از رئیس مجلس انتظار داریم طرح ساماندهی را در اولویت صحن قرار دهد و قبل از آنکه کار به بررسی برنامه هفتم توسعه یا لایحه بودجه سال آینده برسد و باز طرح معطل بماند، کار را به پایان برسانند؛ پرستاران شرکتی بیش از یکسال است در انتظار تبدیل وضعیت هستند.

نظر شما:

security code