حسین کلانی دو روز پیش در کالیفرنیای امریکا با سکته مغزی مواجه شد و طی دو روز گذشته تحت مراقبت‌های ویژه قرار داشته است.

سکته مغزی اسطوره پرسپولیس در کالیفرنیا آمریکا
کلانشهر: حسین کلانی بازیکن سالهای دور تیم ملی و پرسپولیس بر اثر سکته مغزی در بیمارستان بستری شده بود. البته خوشبختانه آخرین اخبار درباره وضیعت عمومی اسطوره فوتبال ایران خوب گزارش شده و او پس از پشت سر گذاشتن مراقبت‌های مورد نیاز با نظر پزشکان از بیمارستان مرخص شده است.

کلانی 77 ساله سالها برای پرسپولیس و شاهین بازی کرده و اسطوره این باشگاه محسوب می شود.