ارتفاعات ماسوله یکی از زیستگاه‌های حیات وحش به ویژه خرس قهوه‌ای است، گفت: خرس‌ها به دلیل کمبود منابع آبی و غذایی در ارتفاعات، به پایین دست و باغات و مناطق جنگلی پایین دست سرازیر می‌شوند.

مشاهده بزرگترین گوشتخوار خاورمیانه در ارتفاعات ماسوله
کلانشهر : مصطفی فلاح مجاور رئیس اداره محیط زیست شهرستان فومن گفت: نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست و دوستداران طبیعت این شهرستان در پایش مناطق حوزه استحفاظی با مشاهده یک قلاده خرس قهوه ای در منطقه جنگلی پایین تریشوم، اقدام به تصویربرداری از آن کردند.

به گزارش به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان، مصطفی فلاح مجاور رئیس اداره محیط زیست فومن با بیان اینکه ارتفاعات ماسوله یکی از زیستگاه‌های حیات وحش به ویژه خرس قهوه‌ای است، گفت: خرس‌ها به دلیل کمبود منابع آبی و غذایی در ارتفاعات، به پایین دست و باغات و مناطق جنگلی پایین دست سرازیر می‌شوند. 

به گفته رئیس اداره محیط زیست شهرستان فومن، توپوگرافی شهرستان فومن شرایط بسیار مناسبی برای زندگی حیات وحش ایجاد کرده و در این میان وجود جنگل‌های انبوه شرابط خوبی برای زیست پلنگ و خرس ایجاد کرده است. 
 فلاح مجاور با بیان هیچگونه نگرانی در خصوص پایین آمدن خرس به مناطق پایین دست نیست، گفت: با توجه به آموزش‌های ارائه شده به ساکنان محلی و برخورد با متخلفان، گونه‌های نادر جانوری در این شهرستان دیده شده است. 

خرس قهوه‌ای بزرگترین گوشتخوار خاورمیانه و این گونه رنگی متفاوت از قهوه‌ای تیره تا زرد بور بوده و زیستگاه این گونه جانوری مناطق جنگلی خزر، ارسباران و زاگرس است. خرس شبگرد و به‌طور انفرادی زندگی می‌کند که فرد بالغ آن حدود ۲۵۰ کیلوگرم وزن دارد و دارای نرخ‌زاد و ولد پایینی است.