فعال سیاسی اصلاح طلب از پیشنهاد روزنامه کیهان استقبال کرد .

اعلام «حمایت» عباس عبدی از «پیشنهاد عالی» روزنامه کیهان
کلانشهر:عباس عبدی با اشاره به پیشنهاد روزنامه کیهان مبنی بر اینکه «همه هنرمندان باید در دادگاه پاسخگو باشند» نوشت:

از این پیشنهاد عالی حمایت می‌کنم ولی نه غیرعلنی، بلکه دادگاه علنی تشکیل و اتهامات خوانده شود و آنان و دیگر بازداشتی‌ها با وکلای خود در دادگاه حاضر شوند. گزارش کامل تصویری یا مکتوب نیز منتشر شود.‏ یک بار این را انجام دهید.