معاون امور فرهنگی کمیته امداد وضعیت پرداخت شهریه دانشجویان دانشگاه‌های غیردولتی تحت پوشش این نهاد برای نیسمال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ را تشریح کرد.

وضعیت پرداخت «شهریه» و « وام » به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد
کلانشهر:علی جعفری با اشاره به اینکه حدود ۵۰ هزار دانشجو تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، درخصوص پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش این نهاد توضیح داد: کمیته امداد در چند بخش کمک هزینه دانشجویی را به دانشجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت می‌کند؛ در یک بخش این کمک هزینه به دانشجویان تحت پوشش دانشگاه‌های آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور پرداخت می‌شود که این مبلغ همه هزینه شهریه آن‌ها را شامل نمی‌شود.

وی ادامه داد: بخشی نیز وام‌های مازاد بر شهریه است که به دانشجویان پرداخت می‌شود و برخی نیز وام‌های صندوق رفاه دانشجویی است.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت پرداخت شهریه دانشجویان دانشگاه‌های غیردولتی برای نیسمال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ افزود: برای نیم سال اول تحصیلی جاری کمیته امداد برای ۱۱ هزار و ۳۱۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد که تحت پوشش این نهاد قرار دارند کمک هزینه تحصیلی معادل ۱۴۶ میلیارد و ۸۵۸ میلیون ریال و برای ۱۲ هزار و ۹۷ نفر از دانشجویان پیام نور رقمی معادل ۱۳۷ میلیارد و ۲۳۴ میلیون ریال کمک هزینه به دانشگاه پیام نور پرداخت کرده است.

جعفری خاطرنشان کرد: همچنین برای ۳۳ هزار و ۷۰ نفر از دانشجویان اطلاعیه داده شده تا بتوانند وام مازاد بر شهریه از صندوق رفاه وزارت علوم دریافت کنند. پیگیری اقدامات برای دریافت این وام از سوی کمیته امداد دنبال می‌شود. کمیته امداد تلاش می‌کند بتواند در راستای فعالیت دانشجویی مسیر تحصیلی دانشجویان را هموار کند.  

جعفری درخصوص کمک هزینه تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های غیردولتی تحت پوشش کمیته امداد بیان کرد: این کمک هزینه ثابت بوده اما برای هر رشته تحصیلی و هر مقطع تحصیلی متغیر است.

نظر شما:

security code