پاسپورت همایون شجریان و سحر دولتشاهی هنگام ورود به ایران توقیف شد

پاسپورت همایون شجریان و سحردولتشاهی توقیف شد
کلانشهر: پاسپورت همایون شجریان و سحر دولتشاهی هنگام ورود به ایران توقیف شد
روز گذشته پاسپورت همایون شجریان و سحر دولتشاهی هنگام ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی (ره)توقیف شد.
خبرگزاری ایلنا نوشت: پاسپورت همایون شجریان و سحر دولتشاهی توقیف شد.

این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی نوشت که «روز گذشته پاسپورت همایون شجریان و سحر دولتشاهی هنگام ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی (ره)توقیف شد.»

 

 

نظر شما:

security code