مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به همکاری خوب دستگاه های اجرایی جهت تخصیص زمین برای نهضت ملی مسکن، گفت: برای ساخت مسکن ملی در برخی از شهرهای گیلان اصلا زمینی وجود ندارد.

نبود زمین در برخی از شهرهای گیلان برای ساخت مسکن ملی
کلانشهر: ماکان پدرام در گفت و گو با خبرنگاران، با بیان اینکه برای متقاضیان واجد شرایط مسکن ملی که واریز وجه انجام داده اند، پروژه تعریف کرده ایم، اظهار کرد: ۲۸ هزار نفر واجد شرایط نهضت ملی مسکن در استان گیلان داریم که تاکنون تعداد واریزکنندگان وجه به ۸۰۰۰ نفر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه واریز وجه از سوی متقاضیان واجد شرایط مسکن ملی کمک می کند تا ساخت این پروژه ها سرعت یابد، افزود: در ازای واریز وجه های جدید هم قطعا پروژه هایی دیگر شروع می شود و کار ساخت واحدها انجام خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به همکاری همه دستگاه ها جهت تخصیص زمین برای نهضت ملی مسکن به ویژه جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرک های صنعتی، خاطرنشان کرد: در برخی از شهرها اصلا زمینی برای ساخت مسکن ملی وجود ندارد و مقرر شده است از سوی بنیاد مستضعفین یا سایر دستگاه ها زمین تهیه شود.

 

پدرام با بیان اینکه شناسایی زمین در گیلان ادامه دارد، تصریح کرد: ضروری است سازمان جهاد کشاورزی هم کمک کند تا برخی از اراضی با تغییر کاربری برای ساخت مسکن اختصاص یابند.