سفیر ایران در سازمان ملل؛

تحقیقات سازمان ملل درمورد پهپادهای ادعایی در اوکراین غیرقانونی است


۱۴۰۱/۰۸/۰۳ - ۰۹:۱۷ | کد خبر: ۲۶۹۹۶ چاپ

امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از وی خواست از سوءاستفاده از قطعنامه ۲۲۳۱ در خصوص جنگ اوکراین و ادعاهای بی اساس در مورد ایران جلوگیری کند.

تحقیقات سازمان ملل درمورد پهپادهای ادعایی در اوکراین غیرقانونی است

کلانشهر به به نقل از ایرنا، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در  نامه ای، پیشنهاداوکراین مبنی دیدار کارشناسان سازمان ملل از این کشور برای بازرسی از قطعات پهبادهای سقوط کرده و مرتبط ساختن آن با اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد توافق هسته ای ایران را فاقد هرگونه پایه حقوقی در چارچوب قطعنامه مذکور دانست.

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متعاقب ادعاهای صورت گرفته در مورد نقش پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین و مرتبط ساختن آن با قطعنامه ۲۲۳۱، طی نامه ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل ،استدلالات خود در مورد بی اساس بودن چنین ادعاهائی را مطرح ساخت.  

 


ایروانی در این نامه از اینکه اوکراین موضع بی طرفی ایران در جنگ جاری در این کشور  را نادیده گرفته و به ادعاها و موضعگیری های اشتباه براساس اطلاعات ثابت نشده ادامه می دهد،ابراز تاسف کرده است.

وی افزود:اوکراین به دنبال اهداف  سیاسی در مرتبط ساختن ادعاهای بی اساس علیه ایران و قطعنامه ۲۲۳۱ است .


سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ادامه به دلایل غیر مرتبط بودن موضوع استفاده از سلاحهای متعارف در جنگ اوکراین با ضمیمه B قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت پرداخته است.


ایروانی تاکید کرد محدودیتهای ذکر شده در پاراگراف ۶ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۰ پایان یافته و از آن زمان هیچکدام از اقدامات ایران در جهت تامین، فروش یا انتقال سلاح یا مواد مرتبط به آن به دیگر کشورها تحت قطعنامه ۲۲۳۱ نبوده است.


سفیر و نماینده  ایران در سازمان ملل همچنین ادعای اوکراین در مورد پاراگراف ۴ ضمیمه  Bقطعنامه ۲۲۳۱را نیز یک  تفسیر نادرست و خودسرانه از قطعنامه و روح این پاراگراف دانست. 


وی تاکید کرد: پاراگراف ۴ ضمیمه Bقطعنامه ۲۲۳۱بطور روشن به محدودیتهای اقلام، مواد تجهیزات، کالا و تکنولوژی در ارتباط با  توسعه سیستم موشک های دارای سلاح هسته ای اشاره می کند. 


دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل ادامه داد: در این رابطه نیز ایران هرگز نه تامین کرده و نه قصد دارد اقلام ، مواد ، تجهیزات، کالاها و تکنولوژی را که به توسعه سلاحهای هسته ای کمک می کنند، تامین کند به ویژه در خصوص  دولتهای دارنده سلاح هسته ای که اساسا به این اقلام مواد تجهیزات ،کالاها و فناوری اصلا احتیاجی ندارند.


ایروانی خاطر نشان کرد پیشنهاد اوکراین به کارشناسان سازمان ملل برای دیدار  از این کشور برای بازدید از پهپادهای سقوط کرده به منظور تسهیل اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ فاقد هرگونه پایه حقوقی درچارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ است.
وی تاکید کرد ایران از دبیرکل سازمان ملل می خواهد که از هرگونه سوءاستفاده از قطعنامه ۲۲۳۱ در ارتباط با جنگ اوکراین جلوگیری شود.
سفیر و نماینده دائم کشورمان در پایان درخواست کرد تا این نامه به عنوان سند شورای امنیت سازمان ملل ثبت و منتشر شود.