حاملان اصلاحات، عامل به اشتباهات زیادی بودند اما اصلاحات شکست نخورده است و باید کاری کرد صدای اصلاح طلبانه در سیستم حکم رانی ایران، پژواک بلند تری بیابد.

اصلاحات - نه اصلاح طلبان - تنها راه نجات کشور است
کلانشهر: سجاد بهزادی در عصر ایران نوشت: عده ای وقتی نارضایتی در جامعه تشدید می شود دوباره از آرزوها و رویاهای خود سخن می گویند و به غیر از درانداختن بنیادی نو راضی نمی شوند. به عنوان مثال شعار می دهند «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا»؟ این قشر از جامعه از تمام ارکان سیستم کاملا ناامید هستند و در رفتار و شعارهای خود، از همه جریان های سیاسی موجود در جامعه عبور می کنند.

اما مگر بدون اصلاح خواهی، توسعه سیاسی امکان پذیر است؟ چرا قشر ناراضی در جامعه ایران، وقتی از اصلاحات عبور می کنند و آن را نسخه ای برای تقویت سیاست حاکمیت می دانند ، خودشان طرح جدید و روشنی برای وضعیت موجود ارائه نمی دهند؟

اصلاحات در ایران اگر چه شکست خورد اما طرح روشنی برای حل مشکلات جامعه داشت. به قول عباس عبدی در سرمقاله روزنامه اعتماد «جنبش اصلاحات موفق‌ترین حرکت سیاسی در تاریخ ۱۵۰ ساله اخیر ایران است، عدم تداوم آن محصول عدول راهبرانش از این جنبش بود و نه پایبندی به آن.»

امروز اگر جامعه ایران آبستن نارضایتی انباشت شده در بخش هایی از نظام حکم رانی خود است، به خاطر این است که به ریشه اصلاحات به عنوان نسخه نجات بخش بسیاری از چالش های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی در جامعه چندان جدی نگریسته نشد.

باور کنیم اصلاحات ظرفیت های بزرگی داشت که مغفول ماند. همین طور که قانون اساسی ما ظرفیت های مهمی در درون خود دارد که همچنان اجرا نمی شوند. در خشونتی که امروز برای مطالبه خواهی بخشی از جامعه ایران دیده می شود، هرگز اصلاح گری و توسعه سیاسی زائیده نمی شود.

باید کاری کنیم اصلاحات واقعی همچنان روزنه امید بخش جامعه ایران باشد و نظام حکم رانی ثابت کند که با پذیرش اصلاحات، می تواند به فرایند تاریخی تجربه توسعه سیاسی و اجتماعی در ایران جانی دوباره دهد و سیاست ورزی بدون خشونت در جامعه جاری باشد.

اصلاحات معادل اصلاح طلبان وعملکرد آنان در دو دهه قبل نیست. اگر اصلاحات اینست، من نیز موافق سخن ناراضیان امروز جامعه ایران هستم و با صدایی بلندتر خطاب به چپ و راست فریاد می زنم که " دیگه تمومه ماجرا"؛ اما اصلاحات مفاهیم و مضامین روشن و عمیق تری هم دارد که نظام سیاسی غرب نیز با اتکا به آن توانست از بسیاری از بحران های خود عبور کند.

حاملان اصلاحات، عامل به اشتباهات زیادی بودند اما اصلاحات شکست نخورده است و باید کاری کرد صدای اصلاح طلبانه در سیستم حکم رانی ایران، پژواک بلند تری بیابد و یقین داشته باشیم این رویکرد و این کنش گری به نفع کشور ماست.

نظر شما:

security code