معاون غذاو دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان اسامی هیجده قلم محصولات آرایشی وبهداشتی غیرمجاز را اعلام کرد.

اسامی ۱۸ قلم محصولات آرایشی و بهداشتی غیر مجاز اعلام شد

کلانشهر: دکتر نسیبه یوسفیان - معاون غذاو دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان اسامی هیجده قلم محصولات آرایشی و بهداشتی را که ازسوی مدیرکل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به عنوان محصولات غیرمجازمعرفی شده اند ، اعلام کرد.

نظر شما:

security code