نماینده مردم میانه در مجلس گفت: اگر در بخش برخورد با فساد که عمده‌ترین آن در وزارت صمت است و از بین بردن باندهای بیت‌المال‌خوار اقدام جدی نکنیم در سایر بخش‌ها نیز موفق نخواهیم شد.

۳ مافیای بزرگ در کشور وجود دارد/ مافیای خودروسازی هر دولتی را در شکم خود حذف می کند
کلانشهر:رسیدگی به استیضاح وزیر «صمت» در‌ دستور کار امروز نمایندگان قرار دارد که سید مرتضی حسینی نماینده میانه در موافقت با استیضاح فاطمی امین ، گفت: با گذشت 3 ماه امروز استیضاح کنندگان به عنوان بهتر شدن شرایط و بهبود وضعیت صنعت، معدن و تجارت و انجام تغییرات و اصلاحات لازم از پیگیری استیضاح صرفه نظر نکرده اند و مهلتی به دولت داده اند اما متاسفانه آقای وزیر و دولت محترم به وعده‌های خود عمل نکرد.

وی با اشاره به مشکلات بخش معدن در کشور،افزود: بسیاری از معادن نیز ضمن آنکه تجهیزات لازم برای بهره برداری را ندارند با کمبود نیروی انسانی نیز مواجه‌اند، همچنین خام فروشی و عدم فرآوری همچنان در اغلب معادن ساری و جاری است و مرور کارنامه آقای وزیر صمت نشان می‌دهد که وی به هیچ یک از وعده‌هایی که در زمان رأی اعتماد داده است عمل نکرده است.

نماینده میانه در ادامه خطاب به وزیر «صمت» ، بیان کرد: شما در این 14 ماه علاوه بر اینکه نتوانستید بر مافیای خودروسازی غلبه کنید بلکه در شکم این مافیا هضم و در جهت منافع آن‌ها حرکت کردید و مردم پس از سال‌ها نارضایتی از صنعت خودروسازی و کیفیت پایین آن‌ها از دولت انتظار داشتند بتوانند مانند مردم سایر کشورها به خودروهای مجهز و دارای استاندارد روز دنیا دسترسی داشته باشند.

 

حسینی گفت: اگر در بخش برخورد با فساد که عمده ترین آن در وزارت صمت است و از بین بردن باندهای بیت المال خوار اقدام جدی نکنیم در سایر بخش‌ها نیز موفق نخواهیم شد، سال ها است که مافیاهایی را در کشور داریم، مافیای خودروسازی که هر دولتی را در شکم خود حذف می‌کند و کدامیک از نماینده‌ها و شهروندان و کدام یک از آحاد ملت از این صنعت راضی است، اما چطور است که این دو خودروساز دولتی نمی گذارند واردات به شکلی که در سایر کشورها انجام می‌پذیرد به شکل آزاد و صحیحی انجام شود و نه می‌گذارند صنعت خودروسازی دیگری در کشور رونق بگیرد و چرا ملت ما باید مجبور باشد از ارابه‌های مرگ استفاده کند.

نمایده میانه تصریح کرد: دومین مافیایی که در کشور همچنان به هیچ صراطی مستقیم نیست مافیای نظام بانکی است چرا که هیچ یک از مصوبات مجلس را به درستی اجرا نمی‌کند و مافیای سومی وجود دارد، مافیای قاچاق کالا و واردات است.