مقایسه دو تیتر روزنامه کیهان در یک فاصله ۴ ساله بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است.

مقایسه دو تیتر جنجالی کیهان؛حمله به دلار ۵۸۰۰ تومانی!/عکس
کلانشهر : کیهان در تیتر روزنامه خود به تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ با نام بردن از دولت روحانی به عنوان دولت برجام و تلگرام به دلار ۵۸۰۰ تومانی ایراد گرفت و نوشت به قدری ارزش پول ملی کم شده که هیچ کسی نمی‌تواند در مقابل آن انگشت حیرت به دهان نگیرد.

در شماره ای دیگر از این روزنامه که در دوم تیرماه ۱۴۰۱ منتشر شد "مدیریت و آرامش بازار ارز بدون ارزپاشی" در تیتر دیده شد.این در حالی است که قیمت دلار دیروز وارد کانال ۳۴ هزار تومان شد و به نیمه‌های این کانال رسید.