عادل فردوسی‌پور استاد دانشگاه شریف گفت: جای دانشجو پشت میله زندان نیست. همه مردم ایران خواهان آزادی بی‌قیدوشرط دانشجوهای دربند هستند. این خواسته حداقلی نه تنها این دانشگاه، بلکه تمام دانشگاه‌هاست. 

کلانشهر: عادل فردوسی پور یکی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف در تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شریف سخنرانی کرد.
 
به گزارش روزنامه هم میهن؛ دانشجویان دانشگاه شریف در اعتراض به بازداشت و ممنوع‌الورودی برخی از هم‌دانشگاهی‌های خود، تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند.
  
 برخی از اساتید دانشگاه نیز در این تجمع حضور داشتند. عادل فردوسی پور نیز برای دانشجویان سخنرانی کرد.
 
ترجیع‌بند سرود دانشجویان این بود: 
 
سفر چرا؟
بمان و پس بگیر
سرودخوانی دانشجویان دانشگاه شریف
 
 
 عادل فردوسی‌پور استاد دانشگاه شریف گفت: جای دانشجو پشت میله زندان نیست. همه مردم ایران خواهان آزادی بی‌قیدوشرط دانشجوهای در بند هستند. این خواسته حداقلی نه تنها این دانشگاه، بلکه تمام دانشگاه‌هاست.
 
نیروهای لباس‌شخصی را برای دانشجوها نباید به کار برد.
 
شما وقتی سرود را خواندید، اشک از چشم‌هایمان جاری بود. حضور شما دلگرم‌کننده است.
 
سخنرانی عادل فردوسی پور در تجمع اعتراضی دانشجویان شریف