با پیشنهاد عیسی فرهادی رئیس سازمان منطقه آزاد انزلی ،طی صدور حکمی از سوی محمود حیدری،سرپرست فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران، محمدمهدی انتظام رئیس فعلی هیات سوارکاری استان گیلان با حفظ سمت،به عنوان رئیس هیات سوارکاری منطقه آزاد انزلی منصوب شد.

محمد مهدی انتظام رئیس هیات سوارکاری منطقه آزاد انزلی شد
کلانشهر : در بخشی از حکم صادره توسط حیدری سرپرست فدراسیون سوارکاری ایران خطاب به محمد مهدی انتظام آمده است با توجه به مواردی مانند برنامه ریزی در راستای برنامه‌های کلان فدراسیون جهت ارتقا همه جانیه ورزش های سوارکاری در منطقه آزاد انزلی،توسعه کمی و کیفی رشته های مختلف سوارکاری،احداث زیرساختهای مناسب و تجهیز میادین و مانژهای سوارکاری در سطح منطقه،پذیرش میزبانی مسابقات ملی در رشته های مورد علاقه منطقه ای و نگاه ویژه به ورزش قهرمانی و حرفه ای در رشته های متعدد سوارکاری و توسعه کمی و کیفی باشگاه‌های سوارکاری و توجه ویژه و هماهنگ با سیاستهای کلان فدراسیون در خصصوص پرورش و اصلاح نژاد اسبهای ورزشی اقدام شود.

گفتنی است،پیش از این مرحوم سیرنگ پور رحیمی این سمت را بر عهده داشت که چندی پیش به علت ایست قلبی درگذشت.

 همچنین محمد مهدی انتظام، پس از این انتصاب در گفتگو با رسانه هیات سوارکاری استان گیلان، خبر از برگزاری اولین رویداد ملی پرش با اسب کشور با نظر موافق فدراسیون سوارکاری و مدیریت منطقه آزاد انزلی را داد.