طی دو روز گذشته مرگ تاثربرانگیز این کودک موجی از واکنشهای همدلانه کاربران را در فضای مجازی برانگیخته است.

کلانشهر : کیان پیرفلک کودک 9 ساله ایذه ای است که ۲۵ آبان در جریان حمله به بازار ایذه به علت تیراندازی به خودروی خانوادگی جانش را از دست داد.

طی دو روز گذشته مرگ تاثربرانگیز این کودک موجی از واکنشهای همدلانه کاربران را در فضای مجازی برانگیخته است.

طبق عکس و فیلمهای منتشر شده از کیان،او کودکی مستعد بود که در زمینه روباتیک،نقاشی و موارد مختلف درسی و غیردرسی فعال بوده.

 

در یکی از فیلمهای منتشر شده از کیان پیرفلک او درختی را در شهر ایذه می‌کارد. درختی که حالا یادگار برجا مانده از این کودک 9ساله قربانی خشونت عریان است.