ماهانه 4500 تن زباله در شهرستان رودسر تولید می شود

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر گفت: ماهانه 4500 تن زباله در شهرستان رودسر تولید می شود.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، علی محمد پور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر در همایش دهیاریها و شهرداریها شهرستان رودسر با بیان اینکه میزان تولید زباله براساس سرانه جمعیتی شهرستان بالغ بر 4500 تن در ماه است، گفت: از این میزان 3 هزار تن جمع آوری و به شکل ناقص مدیریت می شود.

وی افزود: هزار و 500 تن زباله به شکل سرگردان در عرصه های طبیعی رها و پس از اولین بارندگی های شدید فصلی از طریق رودخانه ها به دریا می رسد.

 

محمدپور با تشریح وضعیت نامناسب مدیریت پسماند در شهرستان و بر شمردن علل و عوامل مبتلا به شهرستان در حوزه پسماند، همچون نقایص ساختاری، فنی و مدیریتی کارخانه کمپوست، فقدان جایگاه دفن متمرکز  اصولی و ... از مسئولین خواست دست مدیران اجرایی پسماند ( دهیاران و شهرداران ) را از طریق تامین اعتبار و تجهیزات مورد نیاز برای رفع معضل پسماند شهرستان رودسر که هم اکنون به وضعیت قرمز رسیده است را بگیرند.