خبرنگاران اسراییلی می گویند یکی از بدترین تجربه های زندگی کاری خود را در دوحه قطر از سر می گذرانند و عموم مردم عرب و مسلمان با آنها مصاحبه نکرده و از آنها بیزاری می جویند.

نفرت از خبرنگاران اسراییلی در جام جهانی فوتبال در قطر
 کلانشهر : خبرنگاران اسراییلی که برای پوشش بازی های جام جهانی 2022 فوتبال به دوحه سفر کرده اند، می گویند مردم کشورهای عرب و مسلمان برخورد مناسبی با آنها نداشته و وقتی متوجه می شوند که آنها اسراییلی اند از آنها دوری می کنند و حتی آنها را از تاکسی و فروشگاه و.. بیرون می کنند.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه اسراییلی" جروزالم پست"، چندین خبرنگار اسراییلی که برای پوشش بازی های جام جهانی به قطر رفته اند، می گویند که در جام جهانی قطر با فضایی از خصومت و نفرت مواجه شده اند و هواداران فوتبال از صحبت با خبرنگاران اسراییلی خودداری می کنند، پرچم فلسطین را در پس زمینه فیلم های آنها تکان می دهند و بر سر آنها فریاد می زنند.

در یکی از فیلم های ویدئویی که منتشر شده "موآو واردی" خبرنگار روابط خارجی شبکه اسراییلی "کان"، هنگام پوشش زنده از شهر دوحه با واکنش یک شهروند سعودی مواجه شده که خطاب به او فریاد می زد:" تو اینجا خوش نیامدی. اینجا قطر است. این کشور ماست. فقط فلسطین وجود دارد. نه اسراییل."

 

بسیاری از شهروندان کشورهای عربی و اسلامی نیز از مصاحبه با خبرنگاران اسراییلی امتناع می کنند و بسیاری از آنها در واکنش می گویند: ما فلسطین را می شناسیم و از نظر ما کشوری به نام اسراییل وجود ندارد.

طی روزهای گذشته ویدئوهای مختلفی  منتشر شده که نشان می‌دهد وقتی مردم متوجه می‌شوند فردی که با آنها مصاحبه می‌کند اسراییلی است، فورا از آنجا دور می‌شوند.

در یک ویدیوی خاص، "اوحد همو" از  کانال N12 اسراییل شروع به مصاحبه با گروهی از مردان لبنانی می کند که وقتی همو به آنها می گوید که اسراییلی است، مصاحبه شوندگان سریع از آنجا دور می شوند. سپس یکی از آنها برمی گردد و از همو می پرسد که آنجا چه می کند و سپس به او می گوید که اسراییل وجود ندارد.

در ویدئوهای دیگر مردم پشت سر خبرنگاران مختلف اسراییلی ایستاده و پرچم فلسطین را برافراشته اند.

 "راز ششنیک" دیگر خبرنگار تلویزیون اسراییل که به قطر سفر کرده وضعیت خبرنگاران اسراییلی مستقر در قطر را چنین شرح می دهد: 

"من همیشه فکر می‌کردم که مشکل از دولت هاست.  اما در قطر فهمیدم که نفرت مردم در خیابان از ما (اسراییل) چقدر است. پس از 10 روز اقامت در دوحه، نمی‌شود از آنچه در اینجا بر ما می‌گذرد حرف زد. ما اینجا محصور شده‌ایم. ما با احساس بسیار بد اینجا را ترک خواهیم کرد.

ما اینجا در کنار ایرانی‌ها، لبنانی ها، قطری ها، سوری ها راه می رویم و همه آنها نگاه های غضبناکی به ما می کنند. تنها نگاه عربستانی ها کمی متفاوت است. ما تصمیم گرفتیم اینجا خودمان را اکوادوری جا بزنیم.

بعد بازی برزیل بدترین تجربه را داشتیم. ما می‌خواستیم با هواداران برزیل عکس بگیریم اما مسلمان ها مدام می آمدند و پرچم فلسطین را کنار ما بلند می کردند و عکس را به هم می زدند.

به عنوان یک اسراییلی لیبرال همیشه فکر می کردم مشکل ما با اعراب و مسلمان‌ها با دولت های آنهاست. اما من اینجا فهمیدم که چقدر مسلمان ها از ما متنفرند و این ربطی به دولتها ندارد."