مدیر پرستاری علوم پزشکی گیلان گفت: ۴۷۵۰ نفر در بیمارستان های دولتی گیلان شاغل هستند و بودجه خوبی در راستای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به استان تخصیص یافته و لذا سه ماهه بهار را نهایی و پرداخت کردیم.

سهم پرستاران گیلان از درآمدهای بیمارستانی چقدر است؟
کلانشهر: طاهره زاهدصفت در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، اظهار کرد: قانون تعرفه گذاری پرستاری قرار بود از تیر سال ۱۳۸۶ اجرایی شود، اما با تلاش های وزارت بهداشت و تشکل های صنفی حوزه پرستاری حدود دو ماه پیش عملا وارد فاز اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی و بار اعتباری لازم برای استان گیلان تامین شده است، افزود: ۴۷۵۰ نفر در بیمارستان های دولتی گیلان شاغل هستند و بودجه خوبی در راستای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به استان تخصیص یافته و لذا سه ماهه بهار را نهایی و پرداخت کردیم.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به درخواست همکاران پرستار جهت بازنگری فرمول پرداخت شده که شامل میانگین سه ماهه زمستان ۱۴۰۰ ضربدر ۲.۲ برای بهار ۱۴۰۱ است، تصریح کرد: پرداختی ما رقم قابل قبولی نسبت به گذشته بوده است؛ البته قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری قرار بود براساس نوع خدمت برنامه ریزی شود و لذا در این مرحله به صورت بسته خدمات مراقبت خدمتی تعریف کردیم و جداول آن از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شده است.

 

زاهدصفت با بیان اینکه در فاز اول به صورت علی الحساب به ۲۵ مرکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان پرداخت کردیم، گفت: پرستاران می توانند به سرپرست واحدها مراجعه کنند تا دستور قطعی به آنها اعلام شود.

وی با تاکید بر لزوم تعرفه گذاری به شکل واقعی تر و براساس نوع خدمت پرستاران در شیفت کاری و با توجه به مدرک و سابقه، خاطرنشان کرد: جمعیت بزرگی در نظام سلامت کشور هستیم و لذا انتظار می رود با پرداخت سه ماهه بخشی از نواقص برطرف شود لذا گزارش سه ماهه و پیشنهادات را به وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری انعکاس می دهیم.

مدیر پرستاری علوم پزشکی گیلان با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی پرستاری در سال ۱۳۹۹ به دنبال شیوع کرونا، اضافه کرد: همان سال ۱۹۱ نفر به دانشگاه علوم پزشکی استان اضافه شدند؛ همچنین در یک مرحله ۵۰۴ نفر از پرستاران تحت پوشش ایثارگری و در مرحله بعد ۱۷۱ نفر را تبدیل وضعیت کردیم.

وی فوق العاده خاص پرستاری را قانون کشوری دانست که ضریبی از حق شاغل و حق شغل است و بیان کرد: فوق العاده خاص پرستاران باید ضریب سه باشد، اما به دلیل کمبود منابع قرار شد ضریب یک محاسبه شود که قبول نشد و باید به کلیه شاغلین سیستم وزارت بهداشت تعلق بگیرد.

زاهدصفت با اشاره به میانگین معوقات پرستاران گیلان، متذکر شد: خوشبختانه گیلان در پرداخت کارانه از کشور عقب نیست و میانگین کشوری پرداخت کارانه شش ماه است و در گیلان آماده پرداخت کارانه تیر ۱۴۰۱ هستیم؛ البته در پرداخت اضافه کار به روز هستیم و نسبت به سایر استان ها وضعیت خوبی داریم.

مدیر پرستاری علوم پزشکی گیلان در پاسخ به این سوال که «سهم پرستاران از درآمدهای بیمارستانی چقدر است؟»، تاکید کرد: در حال حاضر کارانه قاصدک همچنان تا پایان سال ۱۴۰۱ به صورت ماهانه ادامه دارد و قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را جداگانه پرداخت می کنیم.

وی با بیان اینکه در گذشته ۱۷ درصد از کل درآمد بیمارستان ها به گروه پرستاری و ۲۷.۵ درصد به کل سیستم غیر پزشکی تعلق می گرفت، اظهار کرد: اکنون ۸۵ درصد درآمدها بین گروه پرستاری توزیع می شود.

زاهد صفت، به امنیت شغلی پرستاران به ویژه در ایام کرونا اشاره کرد و افزود: پرستارانی که در فیلد کرونا کار کردند، می توانند جذب شوند؛ البته در بهار امسال میانگین ۱۰۰ نفر بودند که بعد از پایان طرح ۴۲ ماهه خارج شدند لذا اسامی آنان را به وزارت بهداشت اعلام کردیم تا تحت پوشش شرکت قرار بگیرند و جذب شوند.

وی در ادامه پرستاری را جزو مشاغل سخت و زیان بار دانست که بعد از ۲۰ سال امکان بازنشستگی دارد و عنوان کرد: افراد به دلیل کمبود نیرو و عدم وجود جذب، می توانند بعد از ۲۵ سال بازنشسته شوند لذا سازمان نظام پرستاری بازگشت پرستاران طرحی را به صورت صنفی مطالبه کرده است.

مدیر پرستاری علوم پزشکی گیلان، حرفه پرستاری را علم توام با عمل دانست و یادآور شد: پرسنل جدیدالورود باید از لحاظ مهارت فنی به حد مطلوب برسند و لذا دوره های ضمن خدمت و آموزش های مداوم را می گذارند و کارگاه های آموزشی مهارتی برای آنان برنامه ریزی شده است.

زاهدصفت، با اشاره به رشد خدمات پرستاری در منزل، خواستار پذیرش تعرفه ویزیت و پرستاری در منزل شد و بیان کرد: قرار شده هیئت مدیره بیمه سلامت برای پرستاران بازنشسته که دارای بیماری خاص هستند، صندوق های بازنشستگی را تشکیل دهد.

نظر شما:

security code