در باور عموم مردم،  زنان، کودکان، گروه های خونی خاص، سطح قند خون، یا افرادی که سیر و موز می خورند بیشتر توسط پشه ها گزیده می شوند. باید توجه داشت هیچ یک از این فرضیات با داده های علمی پشتیبانی نمی شوند.

چرا بعضی افراد بیشتر برای پشه ها جذاب هستند؟
کلانشهر: قطعا تاکنون متوجه شده اید که برخی افراد بیشتر توسط پشه ها گزیده می شوند و باورهای عامیانه این موضوع را به گروه خونی و تغذیه نسبت می دهد در حالی که محققان می‌گویند دلیل اصلی این موضوع اسیدهای آلی و باکتری‌های روی پوست افراد است.

محققان دانشگاه راکفلر می ‌گویند که تفاوت‌های بوی فردی بین انسان ‌ها به میکروبیوتای پوستی مرتبط است عوامل خارجی تغذیه و عرق در آن نقشی ندارد.

به طور کلی  افرادی که دارای سطوح بالاتر کربوکسیلیک اسیدهای مشتق شده از پوست هستند، برای پشه ها جذاب تر هستند. محققان این تیم مطالعاتی می گویند چندین شبه تئوری در مورد اینکه پشه ها چه کسی یا چه چیزی را دوست دارند نیش بزنند وجود دارد.

در باور عموم مردم،  زنان، کودکان، گروه های خونی خاص، سطح قند خون، یا افرادی که سیر و موز می خورند بیشتر توسط پشه ها گزیده می شوند. باید توجه داشت هیچ یک از این فرضیات با داده های علمی پشتیبانی نمی شوند.

طی مطالعات جدید مشخص شد: برخی از شرکت‌ کنندگان در طول آزمایش‌ هایی که عمدتاً بر روی بوهای مختلف پوست تمرکز داشتند، برای پشه ها  ۱۰۰ برابر جذاب ‌تر بودند. دانشمندان گزارش می دهند که در یک مورد، پشه ها به دلیل سطح اسید کربوکسیلیک روی پوست یک فرد، به جای پایین رفتن از یک لوله، به سمت نمونه پوست بدن وی ازدحام کردند.

ماریا النا دی اوبالدیا،از پژوهشگران این تیم مطالعاتی در رابطه با یافته های فوق می گوید: این کشفیات از نوع مطالعاتی است که من را به عنوان یک دانشمند واقعاً هیجان زده می کند. متاسفانه باید اعتراف کنم شما نمی توانید از پشه های ماده که از بازدم دی اکسید کربن، بوی بدن و گرمای آن برای ردیابی شما استفاده می کنند، پنهان شوید.

 یکی از نکات اصلی مطالعه فوق، این بود که پشه ‌ها توانستند انسان‌ ها را با استفاده از گیرنده‌ های تشخیص جداگانه خود یعنی گیرنده‌های Orco و IR پیدا کنند. گفتنی است حتی زمانی که دانشمندان یک گیرنده را غیرفعال کردند، پشه ها همچنان می توانستند قربانیان خود را شکار کنند.

لزلی ووشال، رئیس آزمایشگاه نوروژنتیک و رفتار در موسسه پژوهشی راکفلر، در این رابطه می ‌گوید: این یافته ها می‌ تواند منجر به توسعه روش های موثر دفع پشه شود.

نتایج تحقیقات جداگانه دانشگاه پرینستون در اوایل سال ۲۰۲۲ نشان داد که برخی از کشنده ترین پشه های ناقل بیماری در جهان،  به حدی تکامل یافته اند که فقط انسان را نیش می زنند. این پشه ها که ناقل ویروس زیکا، تب دنگی و تب زرد هستند، تنها متکی به خون انسان بوده و به سایر جانوران علاقه ای ندارند. با استفاده از تجهیزات تصویربرداری مغزی، محققان به دنبال یافتن این بودند که چه بو یا محرک هایی باعث می شود این پشه ها انسان را بیش از هر حیوان دیگری تعقیب کنند.

کارولین لیندی مک براید، استادیار بوم شناسی و زیست شناسی تکاملی و علوم اعصاب در این رابطه می گوید: علیرغم پیچیدگی بوی انسان، پشه‌ها مکانیسم ساده ‌ای برای تشخیص ما ایجاد کرده‌ اند. برای من، این یک داستان تکاملی است. اگر ما یک آزمایش آماری برای تمایز بوی انسان ایجاد کنیم، بسیار پیچیده خواهد بود، اما پشه کار بسیار ساده‌ای انجام می‌دهد.

محققان در ابتدا هشت شرکت ‌کننده را در طول سه سال زیر نظر گرفتند و سطوح جذابیت بوهای مختلف را آزمایش کردند. آنها سپس ۵۶ نفر دیگر را برای آزمایش جذب پشه به این تحقیقات اضافه کردند.

شرح کامل این مطالعات در آخرین شماره مجله تخصصی  Cell منتشر شده است.