وزارت خارجه کانادا از اعمال تحریم علیه ایران به بهانه «نقض حقوق بشر» خبر داد.

تحریم های جدید کانادا علیه چند فرد و نهاد ایرانی
کلانشهر: وزارت امور خارجه کانادا روز جمعه اعلام کرد که چهار شخص و پنج نهاد ایرانی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.

ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا در بیانیه‌ای که از سوی این وزارت‌خانه صادر شده، ادعا کرد که از آنجایی که ایران به سرکوب ایرانیان ادامه می‌دهد، ما همبستگی خود را با مردمی که دولت را به دلیل نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران محکوم می‌کنند، اعلام می‌کنیم.

این تحریم‌ها چهار فرد و پنج نهاد ایرانی را هدف قرار داده است. مرتضی طلایی، فرمانده سابق نیروی انتظای تهران و خبرگزاری جوان از جمله افراد و نهادهایی هستند که در لیست تحریم های کانادا قرار گرفتند.