روابط عمومی سازمان زندان ها طی اطلاعیه ای توضیح داد؛

رد شایعات درباره مراقبت از زندانیان زن


۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۲۰:۳۸ | کد خبر: ۲۸۸۵۱ چاپ

یکی از شاخص ترین طبقه بندی های موجود در زندان های کشور تفکیک زندانیان زن از بخش مردان می باشد و همچنین مراقبت از زندانیان زن در زندان زنان نیز توسط کارکنان خانم انجام می شود.

رد شایعات درباره مراقبت از زندانیان زن
کلانشهر: سازمان زندان ها در تمام زندان های کشور، زندانیان زن از زندانی های مرد تفکیک شده اند.

روابط عمومی سازمان زندان ها ضمن رد برخی شایعات بی اساس و برخی ادعاهای کلی و بدون ذکر مصداق در فضای مجازی

یکی از شاخص ترین طبقه بندی های موجود در زندان های کشور تفکیک زندانیان زن از بخش مردان می باشد و همچنین مراقبت از زندانیان زن در زندان زنان نیز توسط کارکنان خانم انجام می شود.

 

محل نگهداری زنان زندانی در زندان های کشور از جهت زیستی، کیفیت نگهداری، اقدامات تامینی و تربیتی از وضعیت مناسب برخوردار بوده و همواره رعایت کرامت همه جانبه زنان زندانی و حقوق شهروندی آنان در ابعاد مختلف مورد توجه مسئولین سازمان زندان های کشور می باشد.

در عین حال واحدهای نظارتی سازمان زندان ها و نیز مراجع قضایی به طور پیوسته، نحوه نگهداری زنان زندانی را رصد نموده، به گونه ای که در طول شبانه روز با دوربین های مدار بسته زیر نظر مراقبین و مسئولین زندان زنان مراتب دائما مورد کنترل واقع می شود.

این سازمان حق شکایت به دستگاه قضائی، از تمام کسانی که مبادرت به انتشار اخبار کذب و دروغ می نمایند را برای خود محفوظ می داند.

نظر شما:

security code