در قالب یک پایان نامه بررسی شد

راهکاری برای بهبود خر و پف بیماران مبتلا به آپنه خواب


۱۳۹۸/۰۵/۰۳ - ۱۳:۳۲ | کد خبر: ۲۸۹۰ چاپ
راهکاری برای بهبود خر و پف بیماران مبتلا به آپنه خواب

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از روش رادیوفرکوئنسی کام نرم و قاعده زبان با عمل جراحی UPPP به طور مؤثری منجر به بهبود قابل توجه خرو پف بیماران مبتلا به آپنه خواب می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، عاطفه سهیلی پور، دانشجوی دکترای حرفه ای در پایان نامه خود به "بررسی تاثیر رادیو فرکوئنسی قاعده زبان و کام نرم با حداکثر دز در درمان آپنه انسدادی خواب در بیماران تحت عمل جراحی "Uvulopalatopharyngoplasty" پرداخت.

آپنه انسدادی یک بیماری مزمن است که به درمان های مادام العمر نیاز دارد. یکی از این روش های درمان آن UPPP است. 

 

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رادیو فرکوئنسی قاعده زبان و کام نرم با حداکثر دز در درمان آپنه انسدادی خواب در بیماران تحت عمل جراحی UPPP انجام گرفت.

در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی 40 بیمار با آپنه انسدادی خواب انتخاب شدند. بیماران به دو گروه تصادفی تقسیم و گروه اول تحت عمل جراحی UPPP به همراه رادیوفرکوئنسی قاعده زبان و کام نرم و گروه دوم یا کنترل تنها تحت عمل جراحی UPPP قرار گرفتند.

پس از مقایسه داده های این مطالعه در دو گروه، نتایج قبل از مداخله در اولین ویزیت بیماران VAS snoring ، ESS و AHI محاسبه شد که بین دو گروه اختلاف معنی داری براساس این سه پارامتر وجود نداشت. بعد از مداخله میانگین VAS snoring و ESS در گروه مداخله به صورت معنی داری کمتر از گروه پلاسبو بود، اما بین دو گروه اختلاف معنی داری براساس AHI در بعد از مداخله وجود نداشت. 

نتایج این پژوهش حاکی از این است که استفاده از روش رادیوفرکوئنسی کام نرم و قاعده زبان در همراهی با UPPP به طور مؤثری منجر به بهبود قابل توجه خرو پف بیماران و کاهش میزان خواب آلودگی آن ها در طول روز می شود و در بهبود کیفیت زندگی بیماران نقش مهمی دارد.

این پایان نامه با راهنمایی دکتر سعید سهیلی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دفاع شد.

نظر شما:

security code