مدیر صندوق بیمه روستاییان و عشایر گیلان، با بیان اینکه تاکنون ۱۰۲ هزار خانوار موفق به عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان شده اند، گفت: ۵۰۰۰ خانوار در گیلان هم اکنون مستمری بگیر این صندوق بیمه ای هستند.

۵۰۰۰ خانوار؛ مستمری بگیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان گیلان
کلاشهر:یزدان شعبانی  با بیان اینکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر براساس اصل ۲۹ قانون اساسی مصوب سال ۸۳ زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت، اظهار کرد: این صندوق پوشش افراد روستایی و کشاورزان در شهرهای دارای جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر و عشایر را بر عهده دارد.

وی بیمه بازنشستگی، از کار افتادگی و مستمری ناشی از فوت سرپرست خانوار را از مزایای بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر دانست و تصریح کرد: جمعیت هدف صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در گیلان ۴۱۸ هزار خانوار است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گیلان با بیان اینکه تاکنون ۱۰۲ هزار خانوار موفق به عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان شده اند، گفت: ۵۰۰۰ خانوار در گیلان هم اکنون مستمری بگیر این صندوق بیمه ای هستند.

شعبانی، از اجرای طرح هماهنگ بیمه شدن یک میلیون خانوار کشاورز، روستایی و عشایر در سطح کشور طی سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: سهمیه تکلیفی گیلان ۲۸ هزار خانوار است.

وی از تحقق ۳۵ درصدی سهمیه تکلیفی گیلان خبر داد و متذکر شد: امیدواریم با همت فرمانداران و بخشداران و دهیاران بتوانیم تا تیر ۱۴۰۲ سهمیه تکلیفی استان را صد درصد اجرایی کنیم.

نظر شما:

security code