علیرضا ارادتی پزشک داروساز و داماد یکی از مشهورترین فیلسوفان و پژوهشگران دینی معاصر بازداشت شد

علیرضا ارادتی،داماد عبدالکریم سروش بازداشت شد 
کلانشهر : کانال تلگرامی روزنامه شرق از بازداشت علیرضا ارادتی پزشک داروساز خبر داد.

شنیده شده علیرضا ارادتی، داماد دکتر عبدالکریم سروش پژوهشگر و فیلسوف شناخته شده ایران روز پنج شنبه هجدهم آذرماه در محل کارش بازداشت شد.

تاکنون از دلایل دستگیری وی هیچگونه اطلاع رسانی صورت نگرفته است.