مسعود کارگر دادستان شهرستان آبدانان گفت: پرونده این متهم در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و کیفرخواستی برای او صادر نشده است، بنابراین ادعای صدور حکم محاربه برای متهم صحت ندارد.

 سونیا شریفی لیدر اصلی اغتشاشات اخیر بوده / او اقدام به ساخت کوکتل مولوتوف کرده / پرونده در مرحله تحقیقات است؛ صدور صدور حکم محاربه صحت ندارد
کلانشهر: خبرگزاری میزان نوشت:دادستان شهرستان آبدانان در استان ایلام ادعای ضرب و شتم و صدور حکم محاربه برای سونیا شریفی را تکذیب کرد و گفت: پرونده این متهم در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و کیفرخواستی برای او صادر نشده است.

مسعود کارگر دادستان شهرستان آبدانان در رابطه با جزییات پرونده سونیا شریفی گفت: سونیا شریفی لیدر اصلی اغتشاشات اخیر بوده که اقدام به ساخت کوکتل مولوتوف نیز کرده است.

وی گفت: پرونده این متهم در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و کیفرخواستی برای او صادر نشده است، بنابراین ادعای صدور حکم محاربه برای متهم صحت ندارد.

سونیا شریفی در جریان حوادث اخیر در شهرستان آبدانان استان ایلام بازداشت شده است.